Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp Tổng kết kinh doanh quý 1/2012

Thông báo họp Tổng kết kinh doanh quý 1/2012


.

Công ty cổ phần dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ tổ chức họp báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2012

Thời gian : 9h00 sáng thứ 3 ngày 16/04/2012
Địa điểm: Văn phòng Total Việt Nam

Cuộc họp sẽ có sự tham dự của lãnh đạo, trưởng phó phòng của Công ty Việt Mỹ và Công ty Total Việt Nam