Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp Tổng kết kinh doanh quý 4/2011

Thông báo họp Tổng kết kinh doanh quý 4/2011


.

Công ty cổ phần dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ tổ chức họp báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2011

Thời gian : 8h30 sáng thứ 4 ngày 11/01/2012
Địa điểm: phòng họp công ty Việt Mỹ.

Cuộc họp sẽ có sự tham dự của lãnh đạo, trưởng phó phòng của Công ty Việt Mỹ và Công ty Total Việt Nam