Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp tổng kết tháng 10 của phòng Công nghiệp

Thông báo họp tổng kết tháng 10 của phòng Công nghiệp

.
Phòng Công nghiệp trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự họp báo cáo tháng 10 của phòng với lịch cụ thể như sau: 

Thời gian : 9h sáng Ngày Thứ Ba, 12/11/2013

Địa điểm : Tại phòng họp Công ty CP dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ

Vậy kính mong Ban giám đốc và các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.