Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp tổng kết tháng 5 của phòng IL

Thông báo họp tổng kết tháng 5 của phòng IL

 

.
Phòng IL trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự họp báo cáo tháng 5 của phòng với lịch cụ thể như sau:

Thời gian : 8h30 sáng Ngày Thứ Tư, 12/06/2013

Địa điểm : Tại phòng họp Công ty CP dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ

Đại diện Total : Mr. Linh, Mrs. Tú Anh

Vậy kính mong Ban giám đốc và các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.