Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp tổng kết tháng 8 của phòng IO

Thông báo họp tổng kết tháng 8 của phòng IO

logo

Phòng IO trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự họp báo cáo tháng 9 của phòng với lịch cụ thể như sau:

Thời gian : 9.30 h sáng Ngày Thứ Tư, 08/10/2014

Địa điểm : Tại phòng họp Công ty CP dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ

Đại diện Total tham dự có  Mr.Dũng, Mr.Đô

Vậy kính mong Ban giám đốc và các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.