Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp tổng kết tháng 9 của phòng AO

Thông báo họp tổng kết tháng 9 của phòng AO

.
Phòng AO trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự họp báo cáo tháng 9 của phòng với lịch cụ thể như sau: 

Thời gian : 9h sáng Ngày Thứ sáu, 11/10/2013

Địa điểm : Tại phòng họp Công ty CP dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ

Vậy kính mong Ban giám đốc và các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.