Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp báo cáo tháng 1-2/2013 phòng vòng bi

Thông báo lịch họp báo cáo tháng 1-2/2013 phòng vòng bi

.

Trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự cuộc họp báo cáo tháng 1-2/2013 phòng Vòng bi

Thời gian : 9h sáng thứ 3 ngày 05/03/2013

Địa điểm : Tại phòng họp công ty Việt Mỹ.

Vậy kính mong Ban giám đốc các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.


Trân trọng cảm ơn.