Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp báo cáo tháng 10/2012 phòng IL

Thông báo lịch họp báo cáo tháng 10/2012 phòng IL

.

Trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự cuộc họp báo cáo tháng 10/2012 phòng IL

Thời gian : 08h30 ngày 08/11/2012

Địa điểm : Tại phòng họp công ty Việt Mỹ.

Tham dự bên Total gồm có: Mrs. Tú Anh, Mr. Linh

Vậy kính mong Ban giám đốc các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.


Trân trọng cảm ơn.