Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp báo cáo tháng 11 phòng AO

Thông báo lịch họp báo cáo tháng 11 phòng AO


.


Kính gửi: Ban giám đốc công ty Việt Mỹ , các đồng chí phụ trách các phòng ban công ty và đại diện Công ty Total VN  phụ trách nhà phân phối!
Trân trọng kính mời Ban  giám đốc và các đồng chí tham dự cuộc họp báo cáo kinh doanh tháng 11 phòng AO:

– Địa điểm phòng họp công ty .
– Thời gian : 9h00 thứ tư ngày 07/12/2011

Trân trọng kính mời  Ban Giám Đốc, các đồng chí thu xếp công việc tham dự cuộc họp được đầy đủ và đúng giờ!