Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp báo cáo tháng 11 phòng IL

Thông báo lịch họp báo cáo tháng 11 phòng IL

.

Phòng IL trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự cuộc họp báo cáo tháng 11 phòng IL .


Thời gian : 9h00 sáng  thứ 3 ngày 13/12/2011

Địa điểm : Tại phòng họp công ty Việt Mỹ.

Tham dự bên Total gồm có: Mr. Quang

Vậy kính mong Ban giám đốc các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.


Trân trọng cảm ơn.