Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp báo cáo tháng 11/2012 phòng AO

Thông báo lịch họp báo cáo tháng 11/2012 phòng AO


.

Thay mặt phòng AO Việt Mỹ trân trọng kính mời Ban Giám Đốc Công Ty Việt Mỹ, Ban lãnh đạo công ty TOTAL VN và các đồng chí phụ trách các phòng ban đến dự buổi họp phòng AO.

Thời gian         : Lúc 14h00 chiều thứ 6  ngày 07/12/2012.

Địa điểm          : Tại  Tầng 7 Phòng Họp Công Ty Việt Mỹ.

Nội dung         : Tình hình thị trường AO, tìm giải pháp khác phục khó khăn và hành động tháng 12 năm 2012.Dự kiến kế hoạch kinh doanh AO năm 2013.

Phòng AO Việt Mỹ kính mong Ban Giám Đốc Việt Mỹ, Ban lãnh đạo Công ty TVL VN và các đồng chí đến tham dự được đông đủ và đúng giờ.

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

TM/Phòng AO

Nguyễn Bá Ngọc