Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp báo cáo tháng 1/2012 phòng AO

Thông báo lịch họp báo cáo tháng 1/2012 phòng AO


.


Kính gửi: Ban giám đốc công ty Việt Mỹ , các đồng chí phụ trách các phòng ban công ty và đại diện Công ty Total VN  phụ trách nhà phân phối!
Trân trọng kính mời Ban  giám đốc và các đồng chí tham dự cuộc họp báo cáo kinh doanh tháng 1/2012 phòng AO:

– Địa điểm phòng họp công ty .
– Thời gian : 14h00 thứ ba ngày 14/02/2012

Nội dung:

– Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 1/2012

– Kế hoạch kinh doanh năm 2012 của phòng AO
– Cam kết sản lượng năm 2012


Trân trọng kính mời  Ban Giám Đốc, các đồng chí thu xếp công việc tham dự cuộc họp được đầy đủ và đúng giờ!