Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp báo cáo tháng 1/2012 phòng IL

Thông báo lịch họp báo cáo tháng 1/2012 phòng IL

.

Phòng IL trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự cuộc họp báo cáo tháng 1/2012 phòng IL .


Thời gian : 8h30 sáng  thứ 6 ngày 17/02/2012

Địa điểm : Tại phòng họp công ty Việt Mỹ.

Tham dự bên Total gồm có: Mr. Quang, Ms. Tú Anh

Vậy kính mong Ban giám đốc các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.


Trân trọng cảm ơn.