Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp báo cáo tháng 4/2011 phòng AO

Thông báo lịch họp báo cáo tháng 4/2011 phòng AO


.


Kính gửi: Ban Giám Đốc công ty Việt Mỹ

Các đồng chí trong công ty.
Phòng AO trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự cuộc họp phòng AO .
Thời gian : 9h00 sáng  thứ 3  ngày 17/05/2011
Địa điểm : Tại phòng họp công ty Việt Mỹ.

Nội dung:

  • Báo cáo kinh doanh phòng AO tháng 4 năm 2011.
  • Tổ chức chương trình KM PCMO,DEO
Vậy kính mong Ban giám đốc các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng cảm ơn.
TM Phòng AO.
Nguyễn Bá Ngọc