Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp báo cáo tháng 4/2012 phòng IL

Thông báo lịch họp báo cáo tháng 4/2012 phòng IL

.

Phòng IL trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự cuộc họp báo cáo tháng 4/2012 phòng IL .


Thời gian : 8h30 sáng  thứ 3 ngày 15/05/2012

Địa điểm : Tại phòng họp công ty Việt Mỹ.

Tham dự bên Total gồm có: Mr. Minh. Ms. Tú Anh, Mr. Linh.

Vậy kính mong Ban giám đốc các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.


Trân trọng cảm ơn.