Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp báo cáo tháng 4/2013 phòng IL

Thông báo lịch họp báo cáo tháng 4/2013 phòng IL


.
Phòng IL trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự họp IL tháng 11/2012 cụ thể:

Thời gian : 8h30 sáng Ngày Thứ Tư, 08/05/2013

Địa điểm : Tại phòng họp Công ty Việt Mỹ

Tham dự bên Total gồm có: Ms. Tú Anh, Mr. Linh, Mr. Quang, Mr. Hùng

Vậy kính mong Ban giám đốc và các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.