Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp báo cáo tháng 5/2011 phòng IL

Thông báo lịch họp báo cáo tháng 5/2011 phòng IL.

Thời gian : 13h30 chiều thứ 5 ngày 09/06/2011
Địa điểm : Tại phòng họp công ty Việt Mỹ.

Nội dung:
  • Báo cáo hoạt động kinh doanh trong tháng 5/2011 của phòng IL
Vậy kính mong Ban giám đốc các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng cảm ơn.