Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp báo cáo tháng 5/2012 phòng Vòng bi

Thông báo lịch họp báo cáo tháng 5/2012 phòng Vòng bi


.


Kính gửi: Ban giám đốc công ty Việt Mỹ ,

Trân trọng kính mời Ban  giám đốc và các đồng chí tham dự cuộc họp báo cáo kinh doanh tháng 5/2012 phòng Vòng bi:

– Địa điểm phòng họp công ty .
– Thời gian : 9h sáng thứ năm ngày 07/06/2012

Trân trọng kính mời  Ban Giám Đốc, các đồng chí thu xếp công việc tham dự cuộc họp được đầy đủ và đúng giờ!