Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp báo cáo tháng 7/2012 phòng AO

Thông báo lịch họp báo cáo tháng 7/2012 phòng AO

.

Trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự cuộc họp báo cáo tháng 7/2012 phòng AO

Thời gian : 14h00 chiều thứ 6 ngày 10/08/2012

Địa điểm : Tại phòng họp công ty Việt Mỹ.
Nội dung : Tình hình thị trường AO, tìm giải pháp khác phục khó khăn và hành động trong các tháng còn lại năm 2012

Vậy kính mong Ban giám đốc các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.


Trân trọng cảm ơn.