Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp báo cáo tháng 8 phòng AO

Thông báo lịch họp báo cáo tháng 8 phòng AO

.

Phòng IL trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự cuộc họp phòng IL .

Thời gian : 2h00 chiều  thứ 6 ngày 09/09/2011

Địa điểm : Tại phòng họp công ty Việt Mỹ.


Nội dung:
  • Báo cáo kinh doanh phòng AO tháng 8 năm 2011.


Vậy kính mong Ban giám đốc các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.


Trân trọng cảm ơn.