Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp tháng 7 phòng IL

Thông báo lịch họp tháng 7 phòng IL

.

Phòng IL trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự cuộc họp phòng IL .

Thời gian : 9h00 sáng  thứ 6 ngày 12/08/2011

Địa điểm : Tại phòng họp công ty Việt Mỹ.

Vậy kính mong Ban giám đốc các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.


Trân trọng cảm ơn.