Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp tháng phòng AO

Thông báo lịch họp tháng phòng AO.

Phòng AO trân trọng kính mời Ban giám đốc và các đồng chí tham dự cuộc họp phòng AO .

Thời gian : 9h00 sáng  thứ 6 ngày 10/06/2011

Địa điểm : Tại phòng họp công ty Việt Mỹ.

Nội dung:

  • Báo cáo kinh doanh phòng AO tháng 5 năm 2011.
  • Tổ chức chương trình KM PCMO,DEO
  • Hội thảo MCO

Vậy kính mong Ban giám đốc các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ.


Trân trọng cảm ơn.