Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo lịch họp triển khai “Kế hoạch thực hiện mục tiêu MCO 2013”

Thông báo lịch họp triển khai “Kế hoạch thực hiện mục tiêu MCO 2013”


.

Phòng AO công ty CP Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ và phòng Total MCO tổ chức họp triển khai “Kế hoạch thực hiện mục tiêu MCO 2013”

Thời gian  : 13h00 chiều thứ 2, ngày 4 tháng 3 năm 2013.

Địa điểm : phòng họp tầng 7 - văn phòng Việt Mỹ.
Thành phần tham gia: phòng Sales và Marketing

Nội dung :
Kế hoạch thực hiện mục tiêu MCO 2013

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

TM/Phòng AO

Nguyễn Bá Ngọc