Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Tiệc mừng sinh nhật nhân viên Việt Mỹ tháng 1 & 2 / 2010

Tiệc mừng sinh nhật nhân viên Việt Mỹ tháng 1 & 2 / 2010

Ngày 26-2-2010 Công ty CP Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ tổ chức chúc mừng Sinh nhật cán bộ công nhân viên có ngày sinh trong tháng 1 & 2
.

11h trưa 26-2-2010, Công ty CP Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ tổ chức chúc mừng Sinh nhật cán bộ công nhân viên. Kính mời ban Giám đốc cùng toàn thể nhân viên công ty tham dự.

Danh sách:

1/ Phan Đình Chinh : 7 – 2 -1979

2/ Hồ Huy Dũng : 30 – 1 – 1981

3/ Vũ Hồng Hạnh: 6 – 2 -1985

4/ Phạm Ngọc Vũ: 4 – 1 – 1984

5/ Đinh Văn Huy: 20 – 1 – 1984

6/ Nguyễn Thị Thúy: 5 – 2 – 1980

7/ Trần Quang Hòa: 13 – 2 – 1977