Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Tiệc mừng sinh nhật nhân viên Việt Mỹ tháng 3 & 4 / 2010

Tiệc mừng sinh nhật nhân viên Việt Mỹ tháng 3 & 4 / 2010

Ngày 19-4-2010 Công ty CP Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ tổ chức chúc mừng Sinh nhật cán bộ công nhân viên có ngày sinh trong tháng 3 & 4
.

11h trưa 19-4-2010, Công ty CP Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ tổ chức chúc mừng Sinh nhật cán bộ công nhân viên. Kính mời ban Giám đốc cùng toàn thể nhân viên công ty tham dự.

Danh sách:

1/ Mr. Đỗ Năng Tuấn : 15 – 04

2/ Mrs. Nguyễn Thị Sửu: 25 – 03

3/ Mr. Đinh Văn Quân: 26 – 03

4/ Miss. Lê Hương Giang: 08 – 04

5/ Mrs. Nguyễn Thúy Anh: 27 -04