Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Tiệc mừng sinh nhật nhân viên Việt Mỹ tháng 7, 8

Tiệc mừng sinh nhật nhân viên Việt Mỹ tháng 7, 8

Ngày 14-8-2009 Công ty CP Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ tổ chức chúc mừng Sinh nhật cán bộ công nhân viên có ngày sinh trong tháng 7, 8

.

Danh sách:

1 – Tạ Quang Hưng 12/07/1978

2 – Đỗ Trường Sinh 04/07/1977

3 – Nguyễn Bá Tuấn 13/07/1983

4 – Đỗ Văn Quân 16/07/1979

5 – Nguyễn Thu Hồng 31/08/1968

6 – Đào Nữ Huyền Chi 12/08/1984

7 – Đặng Thu Thủy 22/08/1976

8 – Nguyễn Thanh Sơn 09/08/1977

9 – Trần Thái Sơn 03/07/1980

10 – Phạm Bảo Vĩnh 08/08/1983

11 – Đỗ Văn Hữu 13/08/1985

12 – Nguyễn Thị Ngọc Anh            12/08/1988

13 – Nguyễn Thu Hương                27/07/1985