Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Tiệc mừng Sinh Nhật (tháng 3-4)

Tiệc mừng Sinh Nhật (tháng 3-4)

Ngày 15-4-2009 Công ty CP Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ tổ chức chúc mừng Sinh nhật cán bộ công nhân viên có ngày sinh trong tháng 3 và tháng 4.
.


Mr. Đỗ Năng Tuấn (15-4) – Phó Tổng Giám đốc

Mrs. Nguyễn Thị Sửu (25-3) – Phòng Kế Toán

Mr. Đinh Văn Quân (26-3) – Phòng IL

Mr. Nguyễn Thế Quang (9-4) – Phòng Hành chính

Mrs. Nguyễn Thúy Anh (27-4) – Phòng Hành chính

 

Ảnh tiệc mừng Sing nhật