Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Tổng vốn đầu tư xã hội 6 tháng ước thực hiện bằng 44% kế hoạch

Tổng vốn đầu tư xã hội 6 tháng ước thực hiện bằng 44% kế hoạch

Về vốn ODA: ước 6 tháng đầu năm giải ngân đạt 2,2 tỷ USD, đạt 51,1% kế hoạch năm 2013, tăng 10% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2012 đạt gần 2 tỷ USD).


.

Sáng nay, 27/6, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã họp tổng kết tình hình kinh tế, xã hội cả nước 6 tháng đầu năm.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm, vốn FDI thực hiện ước đạt 114,3 nghìn tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch; vốn đăng ký ước đạt khoảng 10,47 tỷ USD, tăng 15,86%.

Dòng vốn FDI đăng ký kể cả cấp mới và tăng thêm đều đã bắt đầu tăng sau thời kỳ suy giảm liên tục từ năm 2008 – 2012 trong khi vốn thực hiện duy trì tốc độ tăng so với cùng kỳ năm 2012 cho thấy nền kinh tế vĩ mô đã ổn định hơn, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đã cải thiện và hấp dẫn hơn, niềm tin của các nhà đầu tư đã dần tăng trở lại.

Về vốn ODA: ước 6 tháng đầu năm giải ngân đạt 2,2 tỷ USD, đạt 51,1% kế hoạch năm 2013, tăng 10% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2012 đạt gần 2 tỷ USD).

Tổng vốn đầu tư xã hội 6 tháng đầu năm 2013 ước thực hiện đạt 448,6 nghìn tỷ đồng, bằng 43,9% kế hoạch, trong đó:

Vốn đầu tư phát triển từ NSNN ước đạt 88,5 nghìn tỷ đồng, đạt 50,6%.
Vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 19,8 nghìn tỷ đồng, đạt 33%.
Vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ước đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, đạt 23,2%.
Vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước ước đạt 21,1 nghìn tỷ đồng, đạt 46,9%.
Vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân ước đạt 168,2 nghìn tỷ.

Nguồn : Kinhte24h.com