Go to Top
Trang chủ > Tin tức > TP.HCM: Kiều hối ước đạt 2 tỷ USD 6 tháng đầu năm

TP.HCM: Kiều hối ước đạt 2 tỷ USD 6 tháng đầu năm

Tính đến thời điểm này, lượng kiều hối về TP.HCM đạt khoảng 2 tỷ USD, xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái.

Về tín dụng – ngân hàng, trong 6 tháng đầu năm, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 1.178.000 tỷ đồng, tăng 0,61% so cuối năm 2013.

Trong đó, huy động vốn bằng VND đạt 1.003.000 tỷ đồng, chiếm 85,1% tổng huy động, tăng 1,97% so cuối năm 2013; huy động vốn bằng ngoại tệ đạt 175.000 tỷ đồng, chiếm 14,9% tổng huy động, giảm 6,52% so cuối năm 2013.

Lượng kiều hối về TP.HCM xấp xỉ bằng cùng kỳ năm 2013 

Theo UBND TP.HCM, huy động vốn bằng ngoại tệ giảm chủ yếu do lượng tiền gửi của tổ chức kinh tế và cá nhân giảm mạnh.

Cụ thể, chỉ riêng tháng 4/2014 giảm 11.234 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,28% so cuối năm 2013. Đây là bộ phận tiền gửi thanh toán của các doanh nghiệp được gắn với hoạt động thanh toán, chuyển tiền chi trả trong hoạt động kinh doanh.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng dư nợ tín dụng ước đạt 965.500 tỷ đồng, tăng 1,32% so cuối năm 2013; trong đó, dư nợ bằng VND đạt 800.500 tỷ đồng, chiếm 82,9% tổng dư nợ, giảm 0,16% so cuối năm 2013; dư nợ bằng ngoại tệ đạt 165.000 tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng dư nợ, tăng 9,18% so cuối năm 2013.

Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 53,4% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 46,6% tổng dư nợ.

Theo NHNN chi nhánh TP.HCM, tính đến cuối tháng 5/2014, nợ xấu trên địa bàn giảm 1.164 tỷ đồng so với tháng trước (tỷ lệ nợ xấu chiếm 4,84% tổng dư nợ).

Tuy nhiên, so với cuối năm 2013, tỷ lệ nợ xấu tăng 0,15 điểm phần trăm (cuối năm 2013 là 4,69%).

Lý giải về điều này, đại diện NHNN chi nhánh TP.HCM cho rằng, do những khó khăn chung của nền kinh tế và biện pháp thắt chặt các điều kiện cơ cấu lại nợ theo quy định của NHNN, nợ xấu trong những tháng đầu năm có xu hướng tăng.

Chi nhánh NHNN TP.HCM còn cho biết, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2014 tiếp tục ổn định, mặc dù tốc độ chậm hơn so chỉ tiêu định hướng đề ra trong năm 2014.

Mặc dù vậy, tín dụng trên địa bàn vẫn tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, dư nợ cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chiếm tới hơn 80% trong tổng dư nợ tín dụng.

Dư nợ cho vay đối với 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên đạt 134.525 tỷ đồng, tăng 6,53% so cuối năm 2013, trong đó dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ cao nhất với 61,8% tổng dư nợ 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên.

Về chương trình kích cầu của thành phố, đến nay, thành phố đã phê duyệt 97 dự án với tổng mức đầu tư hơn 7.518 tỷ đồng, số vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi suất gần 3.655 tỷ đồng. Vốn đầu tư bình quân của 1 dự án là gần 82,1 tỷ đồng. Lũy kế vốn hỗ trợ gần138 tỷ đồng.

Lê Nguyễn