Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Ủng hộ đồng bào bão lụt ở các tỉnh miền Trung

Ủng hộ đồng bào bão lụt ở các tỉnh miền Trung

.

  • Trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp đồng bào miền trung vượt qua khó khăn trong đợt mưa lũ vừa qua,  Công ty cổ phần dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ đã thực hiện quyên góp từ cán bộ nhân viên trong công ty số tiền 30 triệu đồng cùng quần áo, chăn màn, sách giáo khoa … để gửi tới đồng bào miền Trung.
  • Ngày 5 tháng 11 năm 2010, Công ty cổ phần dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ cử nhóm cán bộ nhân viên lên đường vào huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh – một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất để mang hỗ trợ của Việt Mỹ với mong muốn bù đắp phần nào mất mát của đồng bào tại đây.

Hình ảnh nhóm cán bộ nhân viên Công ty cổ phần dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ tại Hà Tĩnh