Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Việt Nam – Ấn Độ ký Hiệp định Hàng hải thương mại

Việt Nam – Ấn Độ ký Hiệp định Hàng hải thương mại

Chiều 24/5, tại Trụ sở Bộ Giao thông vận tải đã diễn ra lễ ký Hiệp định Hàng hải thương mại giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Vận tải thủy Ấn Độ.

.

Hiệp định bao gồm 18 điều với các Quy định nhằm tạo thuận lợi cho tàu biển của hai bên vận tải hàng hoá và hành khách giữa hai nước, đồng thời cho phép sự hiện diện thương mại của các công ty vận tải biển của một bên ký kết trên lãnh thổ của bên kia để cung cấp các dịch vụ hàng hải phù hợp với luật pháp hiện hành của bên sở tại.

Hiệp định cũng là cơ sở để hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu, đào tạo cán bộ, thuyền viên giữa hai nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực hàng hải và đường thuỷ nội địa vẫn còn nhiều hạn chế, chưa xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa hai nước.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị Chính phủ Ấn Độ tăng cường hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong các công tác như quản lý khai thác cảng biển và kinh nghiệm thu hút đầu tư phát triển và quản lý cảng biển, triển khai an toàn an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn…

Về vấn đề tự do hàng hải tại Biển Đông, Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp triển khai các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, cũng như nguyên tắc tự do hàng hải tại Biển Đông; Trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa, người đứng đầu bộ GTVT đề nghị Ấn Độ hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong công tác xây dựng hệ thống luật pháp, thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật liên quan đến giao thông, giao thông thuỷ và trao đổi, hợp tác về đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực.

Ngoài ra, để thúc đẩy mối quan hệ này trở nên toàn diện hơn, Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị hai bên sớm đàm phán sửa đổi Hiệp định hàng không giữa hai nước ký năm 1993, qua đó tạo thuận lợi hơn nữa cho các hãng hàng không hai bên mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Bộ trưởng Bộ Vận tải thuỷ Ấn Độ G.K Vasan đánh giá việc ký kết Hiệp định Hàng hải sẽ là bước tiến lớn trong hợp tác giữa hai nước. Bộ trưởng G.K Vasan cũng đề nghị hai bên thành lập các đoàn cấp chuyên viên trao đổi chi tiết và đề ra lộ trình hợp tác. Các vấn đề phía Việt Nam đề nghị, ông G.K Vasan cho biết sẽ sớm báo cáo với Thủ tướng Ấn Độ.

Nguồn : baodientu.chinhphu.vn