Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Xuất siêu 6 tháng đạt 1,32 tỷ USD, có thể giảm còn 500 triệu USD vào cuối năm

Xuất siêu 6 tháng đạt 1,32 tỷ USD, có thể giảm còn 500 triệu USD vào cuối năm

Bộ Công thương cho biết cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 1,32 tỷ USD trong nửa đầu của năm 2014 nhờ tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng của nhập khẩu, nhưng dự báo mức thặng dư đó có thể giảm còn 500 triệu USD vào cuối năm.

Trong báo cáo công bố ngày 7/7, Bộ Công thương cho biết tuy kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn trong 6 tháng đầu năm, nhưng hoạt động xuất khẩu vẫn tăng trưởng khá.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 70,88 tỷ USD, tăng khoảng 14,9% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước ước đạt 23,053 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ, còn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 43,756 tỷ USD, tăng 17,2%.

Xuất khẩu tăng trưởng khá ở hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, với 13 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu chung 6 tháng đầu năm ước đạt 69,56 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 30,26 tỷ USD, tăng 10,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 39,3 tỷ USD, tăng 11,6%.

Như vậy, cán cân thương mại tháng 6 đầu năm 2014 thặng dư khoảng 1,32 tỷ USD, bằng khoảng 1,9% kim ngạch xuất khẩu.

Đưa ra nhận định về hoạt động thương mại cho 6 tháng cuối năm, Bộ Công thương nhận định dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm 2014 có thể đạt mức 146 tỷ USD, tăng 10,6% so với năm 2013; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 145,5 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2013.

Như vậy, giá trị xuất siêu vào cuối năm nay có thể giảm so với mức hiện tại xuống còn 500 triệu USD.

Trung Nghĩa – NDH