Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Yêu cầu báo cáo kết quả “cứu doanh nghiệp”

Yêu cầu báo cáo kết quả “cứu doanh nghiệp”

Có ý kiến cho rằng các gói hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ dường như chưa trúng đích…
.

Yêu cầu báo cáo kết quả “cứu doanh nghiệp”

Không ít doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện nội dung trên, đồng thời, xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải báo cáo những nội dung trên trước ngày 10/12/2013 để chuẩn bị cho Hội nghị giữa Chính phủ và các địa phương triển khai thực hiện các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 mà Quốc hội đã thông qua.Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, sau gần 1 năm triển khai 2 nghị quyết của Chính phủ, nền kinh tế đã có được những bước chuyển biến nhất định. Đặc biệt, với những giải pháp mang tính quyết liệt, những hỗ trợ, ưu đãi thiết thực đã góp phần không nhỏ trong việc giúp cộng đồng doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn.Tuy nhiên, do những vướng mắc và bất cập trong triển khai thực hiện nghị quyết ở cấp cơ sở, không ít những chính sách ưu việt của Chính phủ vẫn chưa hoàn toàn phát huy được hiệu quả trong việc gỡ khó cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, trong lĩnh vực bất động sản, gói tín dụng cho vay ưu đãi mua, thuê nhà trị giá 30.000 tỷ đồng sau gần 6 tháng thực hiện, giá trị giải ngân vẫn khá khiêm tốn, đặc biệt là giải ngân cho doanh nghiệp, chủ đầu tư.Trong khi đó, phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong suốt gần một năm qua, dường như họ vẫn đứng ngoài các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Chính phủ trong suốt một năm qua bởi các thủ tục, tiêu chí để hưởng thụ quá khắt khe và có phần cứng nhắc, thiếu công bằng.Thậm chí, có ý kiến cho rằng các gói hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ dường như chưa trúng đích, trong đó nguyên nhân có thể là do tình hình chung của nền kinh tế thế giới và môi trường kinh doanh của Việt Nam và bao gồm cả nguyên nhân chủ quan là chúng ta chưa nhận thấy khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp.


Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu một số bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ về chỉ đạo điều hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

NGÔ TRANG