Go to Top
* Năm 2007, Công ty CP dầu nhờn quốc tế Việt Mỹ chính thức là nhà phân phối, đối tác chiến lược của Tập đoàn Exxon Mobil tại Việt Nam
* Năm 2008, Việt Mỹ vinh dự là đại diện duy nhất của VN nhận danh hiệu Nhà phân phối xuất sắc nhất Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Exxon Mobil
* Năm 2010, Việt Mỹ chính thức là nhà phân phối, đối tác chiến lược của Tập đoàn Total, Schaeffler và Pall tại Việt Nam

xem tiếp