Go to Top
Trang chủ > Dầu công nghiệp

Dầu công nghiệp

Total_Fut

Total Carter ENS/EP 700

Mô tả: Dầu bán tổng hợp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 10W-40 API SM/SL/SJ/CF
Bao bì: Can 4L; Lon 1L
Total_Fut

Total Osyris HLS 4

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì:
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Osyris DWX 9000

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: phuy
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Carter ENS/EP 700

Mô tả: Dầu bán tổng hợp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 10W-40 API SM/SL/SJ/CF
Bao bì: Can 4L; Lon 1L
Total_Fut

Total EDM 22

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Drasta C32S (Dầu tôi)

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Drosera MS 2, 10, 22

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Lunaria FR 68

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Cortis SHT 200

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Lunaria SH (PAO) / Total Lunaria EFL (PAG) / Total Lunaria SK (AB)

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Seriola 1510

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Planetelf ACD (POE)

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Drosera MS

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì:
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Lactuca LT 2

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì:
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Spirit MS 5000

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Vanola

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Adela EE 30T

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: phuy
Thông số kỹ thuật
ex2

Phasellus suscipit

Mô tả: Dầu tổng hợp toàn phần, công nghệ Supersyn
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 5W-50; API SM/SL/SJ/CF: ACEA A3/B3/B MB Sheet 229.3
Bao bì: Can 4L; Lon 1L
Total_Fut

Total Lunaria FR 46 / Total Lunaria KA 46

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy
Thông số kỹ thuật
Total_Fut

Total Finavestan A 180B

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: phuy
Thông số kỹ thuật