Go to Top
Trang chủ > Dầu công nghiệp > Dầu bánh răng công nghiệp

Dầu bánh răng công nghiệp

Total_Fut

Total Carter ENS/EP 700

Mô tả: Dầu bán tổng hợp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 10W-40 API SM/SL/SJ/CF
Bao bì: Can 4L; Lon 1L