Go to Top
Trang chủ > Dầu động cơ xăng xe Ôtô

Dầu động cơ xăng xe Ôtô

Quartz 9000

Mô tả: Tổng hợp hoàn toàn
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API SM, SAE 5W-40
Bao bì: Can 4L

Quartz 7000

Mô tả: Dầu bán tổng hợp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API SM, SAE 10W-40
Bao bì: Can 1L

Quartz 5000

Mô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API SM, SAE 15W-40/ 20W-50
Bao bì: Can 4L; Lon 1L

Quartz 3000

Mô tả: Dầu khoáng cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API SF; SAE 20W-50
Bao bì: phuy 208L, can 4L