Go to Top
Trang chủ > Liên hệ

Liên hệ

Dầu Ôtô, máy chuyên dụng và tàu thuyền

Phụ trách: Mr. Trịnh Quốc Tuấn
Điện thoại: 37617099 máy lẻ 456
Mobile: 090 429 4566
Email: tuan.trinh@vietmylube.com.vn

 

Dầu Công nghiệp

Phụ trách: Mrs. Nguyễn Thanh Xuân
Điện thoại: 37617099 máy lẻ 211
Mobile: 091 247 6481
Email: xuan.nguyen@vietmylube.com.vn

 

Phòng phát triển thị trường

Phụ trách: Mr. Trịnh Quốc Tuấn
Điện thoại: 37617099 máy lẻ 456
Mobile: 090 429 4566
Email: tuan.trinh@vietmylube.com.vn

 

Dầu Hàng Hải

Phụ trách: Mrs. Phạm Thị Thảo
Điện thoại: 37617099 máy lẻ 468
Mobile: 091 241 0555
Email: thao.pham@vietmylube.com.vn

 

Vòng bi FAG

Phụ trách: Mr.Nguyễn Thái Anh
Điện thoại: 37617099 máy lẻ 486
Mobile: 0912 607 897
Email: lam.nguyen@vietmylube.com.vn

Hỗ trợ kỹ thuật

Mr. Đào Xuân Tùng
Mobile: 0974 079 700
Email: tung.dao@vietmylube.com.vn