Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Thông báo họp tổng kết kinh doanh quý III/2013

Thông báo họp tổng kết kinh doanh quý III/2013

 

.

Thông báo họp Sơ kết kinh doanh quý III/2013 của Công ty CP dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 

Thời gian : 08h30 sáng thứ 4 ngày 16/10/2013
Địa điểm : Tại phòng họp của Total Việt Nam

Đề nghị các trưởng phó phòng và cán bộ liên quan có mặt đầy đủ, đúng giờ.

*Cập nhật hình ảnh từ cuộc họp