Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Tổng giám đốc Nhiệt điện Phả Lại từ chức

Tổng giám đốc Nhiệt điện Phả Lại từ chức

Chủ tịch HĐQT Nhiệt điện Phả Lại – ông Phạm Kim Lâm tạm thời thay ông Nguyễn Khắc Sơn phụ trách công việc hằng ngày tới 13/12.

.

Ông Nguyễn Khắc Sơn
Nguyên tổng giám đốc Nhiệt điện Phả Lại – Ông Nguyễn Khắc Sơn.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vừa thông báo ông Nguyễn Khắc Sơn – Tổng giám đốc Nhiệt điện Phả Lại thôi chức từ ngày 8/12. Đồng thời, ông Sơn cũng thôi nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT tại Nhiệt Điện Phả Lại. PPC không nêu lý do bãi nhiễm chức vụ của ông Nguyễn Khắc Sơn trong thông báo của mình.

PPC đang chờ ý kiến của cổ đông về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới. Trong thời gian từ nay tới ngày 13/12, ông Phạm Kim Lâm sẽ phụ trách công việc hằng ngày thay ông Sơn.

Ông Nguyễn Khắc Sơn sinh năm 1958 tại Bắc Giang, có trình độ chuyên môn là Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp. Từ năm 1982, ông Sơn đã làm việc tại Nhiệt điện Phả Lại. Đến năm 2006, ông được bổ nhiệm là Giám đốc PPC, sau đó, đổi chức vụ thành tổng giám đốc.

Chủ tịch HĐQT Nhiệt điện Phả Lại – ông Phạm Kim Lâm, sinh năm 1958 tại Hải Dương, là đại điện phần vốn góp (khoảng 52,3%, tương đương 166,4 triệu cổ phiếu) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại PPC. Năm 2008, ông Lâm được bầu làm Chủ tịch HĐQT Nhiệt Điện Phả Lại.

Hiện, Công ty cổ phần Cơ điện Lạnh (REE) nắm 10,56% vốn, tương đương hơn 33 triệu cổ phiếu PPC. Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu Khí (PVFC) nắm 2,39% vốn điều lệ, tương đương hơn 7,8 triệu cổ phiếu PPC. Trưởng ban Đầu tư và Tư vấn tài chính của PVFC – ông Nguyễn Việt Hà là thành viên HĐQT PPC.

Theo báo cáo tài chính, quý III, doanh thu thuần của PPC đạt 686,63 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ, giá vốn giảm nhẹ, lãi gộp dương 17,38 tỷ đồng. Cùng kỳ 2011, PPC lỗ gộp 72,84 tỷ đồng do giá vốn hàng bán vượt quá doanh thu của công ty.

Chi phí tài chính quý III đạt 251,38 tỷ đồng, bằng 2,5 lần con số cùng kỳ, trong đó chỉ có 54,32 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Thuyết minh của công ty cho thấy, trong 703,6 tỷ đồng chi phí tài chính 9 tháng đầu năm, có đến gần 481 tỷ đồng là chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện. Kết thúc quý III, PPC lỗ ròng 120,14 tỷ đồng. Cùng kỳ 2011, PPC lỗ 84,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty lãi 77,04 tỷ đồng, trong đó lãi sau thuế của cổ đông chi phối đạt 74 tỷ đồng. Sau 9 tháng, PPC mới chỉ thực hiện 18,37% kế hoạch LNTT cả năm 2012. Mặc dù vậy, nghị quyết HĐQT ngày 7/11 cho biết PPC chưa xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2012.

Theo Hàn Phi (Vnexpress.net)