Go to Top
Trang chủ > Giới thiệu tập đoàn Schaeffler > Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc, Hai Dãy Bi

Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc, Hai Dãy Bi

Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc, Hai Dãy Bi
Angular  Contact Ball Bearings, Double Row

Ký Hiệu Vòng Bi:     32, 33, 32B, 33B, 33DAĐặc Tính Kỹ Thuật:
– Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : trung bình
+ Dọc trục:  cao theo 2 hướng

– Khả năng tự lựa: không

– Tốc độ không cao như loại 1 dãy bi

– Ký hiệu đuôi:

• B: Thiết kế bên trong có thay đổi
DA: Vòng trong tách làm hai
M: Vòng cách đúc bằng đồng, bi dẫn hướng
MA: Vòng cách đúc bằng đồng, vòng ngoài dẫn hướng
.2RSR: Hai nắp nhựa
TVH:    Vòng cách kiểu snap đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có chứa sơi thủy tinh, bi dẫn hướng

• TVP:   Vòng cách kiểu window đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có chứa sơi thủy tinh, bi dẫn hướng
.2ZR:    Hai nắp sắt32,33      32B,33B      33DA
Góc tiếp xúc       350            250           450
Rãnh điền bi       Có           Không       Không

.