Go to Top
Trang chủ > Giới thiệu tập đoàn Schaeffler > Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc, Một Dãy Bi

Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc, Một Dãy Bi

Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc Góc, Một Dãy Bi
Angular Contact Ball Bearings, Single Row


Ký Hiệu Vòng Bi: 72B, 73BĐặc Tính Kỹ Thuật:
– Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : trung bình
+ Dọc trục: cao

– Khả năng tự lựa: không

– Tốc độ từ cao đến rất cao

– Ký hiệu đuôi:

• B: Thiết kế bên trong co thay đổi, góc tiếp xúc 40
JP: Vòng cách dập bằng thép kiểu window
MP: Vòng cách đúc bằng đồng kiểu window
TVP: Vòng cách đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có chứa sơi thủy tinh, kiểu window
UA: Thiết kế phổ biến cho lắp đặt theo cặp, cặp lắp kiểu lắp O và X có khe hơ dọc trục nhỏ
UO: Thiết kế phổ biến cho lắp đặt theo cặp, cặp lắp kiểu lắp O và X có khe hơ dọc trục bằng 0

.