Go to Top

Vòng Bi chặn, Bi trụ

Vòng Bi chặn, Bi trụ
Cylindrical  Roller Thrust Bearings

Ký Hiệu Vòng Bi:        811, 812Đặc Tính Kỹ Thuật:

– Khả năng chịu lực
+ Hướng kính :  không
+ Dọc trục: rất cao

– Khả năng tự lựa: không

– Tốc độ thấp

– Ký hiệu đuôi:
LPB    Vòng cách kiểu window đúc bằng kim loại nhẹ, trục dẫn hướng
MB     Vòng cách đúc bằng đồng, trục dẫn hướng
MPB   Vòng cách kiểu window đúc bằng đồng, trục dẫn hướng
TVPB,TVPB1     Vòng cách kiểu window đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có chứa sơi thủy tinh, trục dẫn hướng

.