Go to Top

Vòng Bi Côn

Vòng Bi Côn
Tapered Roller Bearings


Ký Hiệu Vòng Bi:    302, 303, 313, 320, 322, 323, 329, 330, 331, 332Đặc Tính Kỹ Thuật:

– Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : cao
+ Dọc trục: cao

– Khả năng tự lựa: từ 1′-4′

– Tốc độ từ TB đến cao

– Ký hiệu đuôi:
A                  Thiết kế bên trong co thay đổi
A…N11CA    Khe hơ dọc trục A theo µm, 2 vòng bi côn lap theo kiểu X vơi miếng đệm giữa 2 vòng
B                 Góc tiếp xúc tăng lên
X                  Kích thước bên ngoai thích ứng vơi tiêu chuan quốc tế

.