Go to Top
Trang chủ > Giới thiệu tập đoàn Schaeffler > Vòng Bi Tang trống tự lựa 1 dãy bi

Vòng Bi Tang trống tự lựa 1 dãy bi

Vòng Bi Tang trống tự lựa 1 dãy bi
Barrel Roller Bearings


Ký Hiệu Vòng Bi:    202, 203Đặc Tính Kỹ Thuật:

– Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : rất cao
+ Dọc trục: thấp

– Khả năng tự lựa: rất cao max 4*

– Tốc độ từ thấp đến TB

– Ký hiệu đuôi:
C3      Độ hơ hướng kính lơn hơn bình thường
K        Lỗ côn
MB     Vòng cách đúc bằng đồng, vòng trong dẫn hướng
T        Vòng cách kiểu window đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có chứa sơi thủy tinh

.