Go to Top
Trang chủ > Giới thiệu tập đoàn Schaeffler > Vòng Bi Tang trống tự lựa 2 dãy bi

Vòng Bi Tang trống tự lựa 2 dãy bi

Vòng Bi Tang trống tự lựa 2 dãy bi
Barrel Roller Bearings


Ký Hiệu Vòng Bi:    213, 222, 223, 230, 231, 232, 233, 239, 240, 241Đặc Tính Kỹ Thuật:

– Khả năng chịu lực
+ Hướng kính : rất cao
+ Dọc trục: TB

– Khả năng tự lựa: tốt từ 0,5* – 2*

– Tốc độ từ thấp đến TB

– Ký hiệu đuôi:
A, B        Thiết kế bên trong co thay đổi
E, E1       Thiết kế tăng cường hiệu suất sử dụng
K             Lỗ côn, độ côn 1:12
K30          Lỗ côn, độ côn 1:30
M            Vòng cách đúc bằng đồng, bi dẫn hướng
MA         Vòng cách đúc bằng đồng, vòng ngoài dẫn hướng
MB         Vòng cách đúc bằng đồng, vòng trong dẫn hướng
S            Rãnh dau và lỗ dầu trên vong ngoài
T41A     Thiết kế đặc biệt cho ứng suất rung động vơi dung sai đường kính nhỏ, khe hơ hướng kính cấp C4
TVPB    Vòng cách kiểu window đúc bằng chất dẽo tổng hơp Polyamide có  chứa sơi thủy tinh, vòng trong dẫn hướng

.