Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Chỉ số sản xuất công nghiệp đang tăng dần

Chỉ số sản xuất công nghiệp đang tăng dần

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 5,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,1%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 9,3%…

.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 5,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,1%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 9,3%…

Tính chung trong 5 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, tuy thấp hơn mức tăng 6,2% của cùng kỳ năm trước nhưng đang có xu hướng tăng dần qua từng tháng.

Trong mức tăng chung 5,2% của 5 tháng đầu năm, có đóng góp của ngành khai khoáng; ngành chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện và ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm nay của một số tỉnh, thành phố có quy mô công nghiệp lớn như sau: TPHCM tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; Đồng Nai tăng 6,9%; Bình Dương tăng 6,4%; Hà Nội tăng 3,9%; Hải Phòng tăng 2,6%; Bắc Ninh tăng 5,7%; Vĩnh Phúc tăng 16,4%; Cần Thơ tăng 7,6%; Hải Dương tăng 9,4%; Đà Nẵng tăng 10,4%…

Nguồn : sggp.org.vn