Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên kinh doanh Việt Mỹ

Chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên kinh doanh Việt Mỹ


.

Ngày 5/11/2010, Việt Mỹ phối hợp cùng Total tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên kinh doanh của Việt Mỹ.

Địa điểm: khách sạn Danly – 22-24 Đào Tấn.
Thành phần tham dự:
– Total: Anh Nguyễn Hữu Trí – Ban hỗ trợ nhà phân phối Total
– Việt Mỹ: các nhân viên kinh doanh phòng AutoLube và IL
Buổi đào tạo là dịp tốt để củng cố kiến thức, kỹ năng cho nhân viên bán hàng nhằm đẩy mạnh việc kinh doanh sản phẩm Total trên thị trường.

Một số hình ảnh trong buổi đào tạo