Go to Top
Trang chủ > Tin tức > Hà Nội cấp bách bố trí vốn cho 17 dự án nhà tái định cư

Hà Nội cấp bách bố trí vốn cho 17 dự án nhà tái định cư

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa chỉ đạo hàng loạt giải pháp thực hiện phát triển nhà tái định cư, trong đó có việc cân đối, bố trí vốn ngay cho 17 dự án có quỹ nhà hoàn thành và bàn giao trong năm 2014….
.


Ảnh minh họa

Những dự án sẽ hoàn thành và bàn giao trong năm 2014 sẽ được cấp vốn ngay- ảnh minh họa


Liên quan đến việc thực hiện đầu tư phát triển quỹ nhà, đất tái định cư, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi nhận định, việc chuẩn bị quỹ nhà ở, đất tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm của Thành phố là trách nhiệm của UBND TP mà Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, đầu mối giúp UBND TP quản lý. Vì vậy, sở này phải căn cứ tiến độ nhu cầu nhà ở tái định cư GPMB, quỹ nhà ở, đất ở thực tế để cân đối, điều chỉnh, xác lập tiến độ tổ chức thực hiện, giải quyết nhu cầu tái định cư di dân GPMB theo nguyên tắc ưu tiên bố trí các dự án trọng điểu của TP, các nhu cầu cấp bách, bức xúc và các nhu cầu nhỏ lẻ khác.

Ông Khôi cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị căn cứ tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, các dự án chuẩn bị hạ tầng kiến trúc khu đất tái định cư và nhu cầu giải quyết quỹ nhà, đất tái định cư để rà soát, cân đối, có phương án bố trí vốn cụ thể cho từng dự án, bảo đảm tiến độ tạo lập quỹ nhà, đất tái định cư của Thành phố.

Đối với các dự án đang triển khai dở dang, đã có quỹ đất sạch mà không bố trí được vốn, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi Khôi yêu cầu các đơn vị đề xuất hình thức huy động vốn từ các thành phần kinh tế khác tham gia thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư và báo cáo UBND Thành phố.

Đặc biệt, ông Khôi chỉ đạo, trước mắt Sở Kế hoạch và Đầu tư phải cân đối, bố trí vốn ngay cho 17 dự án có quỹ nhà hoàn thành và bàn giao trong năm 2014 theo danh mục của Sở Xây dựng. Sở này cũng phải phối hợp với Sở Xây dựng và Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố và các sở, ngành liên quan rà soát, bố trí một phần vốn cho các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư thực hiện năm 2014 để hoàn thành trong năm 2015. “Cần chú ý việc cân đối vốn thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư để bảo đảm đầu tư tập trung, dứt điểm và hiệu quả, không gây lãng phí.” – ông Khôi nhắc nhở.

Phó Chủ tịch TP cũng yêu cầu Quỹ phát triển đất Thành phố và Quỹ Đầu tư và phát triển nhà Thành phố phải tập trung bố trí đủ vốn cho các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư do Quỹ làm chủ đầu tư để hoàn thành trong năm 2014. “Đối với các dự án chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư chỉ xem xét, bố trí vốn thực hiện cho những dự án có nhu cầu cấp bách và địa chỉ giải quyết cụ thể.” – Phó Chủ tịch TP nhấn mạnh.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Thành phố có nhiệm vụ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư của Thành phố do Tổng Công ty và Công ty thành viên là Công ty cổ phần xây dựng số 3 làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn tự ứng trước, bảo đảm hoàn thành, bàn giao trong năm 2015; Sở Xây dựng phải kiểm tra, đôn đốc và giám sát thực hiện.

“Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu của Thành phố thì đề xuất thu hồi, bố trí chủ đầu tư khác có đủ năng lực tổ chức thực hiện.” – ông Khôi cương quyết.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch TP Nguyễn Văn Khôi còn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát quỹ đất 20% tại các dự án khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố, trong đó làm rõ diện tích đất cụ thể tại từng dự án, đất sạch (hay chưa sạch), đã bàn giao hay chưa, phần diện tích đã giao chủ đầu tư, đơn vị làm chủ đầu tư, phương thức và tiến độ thực hiện… báo cáo UBND Thành phố.

Đồng thời, Sở Tài chính sẽ kiểm tra, rà soát, tổng hợp toàn bộ nguồn thu từ tiền bán nhà, tiền sử dụng đất tái định cư để cân dối, đề xuất hướng xử lý, giải quyết để bảo đảm kế hoạch thực hiện; làm việc cụ thể với sở Xây dựng và các đơn vị quản lý nhà ở tái định cư của Thành phố để xem xét, bố trí kịp thời nguồn vốn 2% cho công tác duy tu, sửa chữa các công trình nhà ở tái định cư của Thành phố, đảm bảo công trình vận hành bình thường.