Go to Top
Trang chủ > Tin công ty > Hình ảnh trong buổi “Hội thảo Khách hàng Dầu nhớt Ôtô, Xe, Máy” tại Bắc Giang

Hình ảnh trong buổi “Hội thảo Khách hàng Dầu nhớt Ôtô, Xe, Máy” tại Bắc Giang

.
Một số hình ảnh chính trong buổi “Hội thảo Khách hàng Dầu nhớt Ôtô, Xe, Máy” tại Bắc Giang:

– Ban lãnh đạo Công ty Việt Mỹ và Total phát biểu khai mạc hội tho: